Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Nguy cơ chậm “chuyển nhà”

Mới đây, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) tiếp tục gửi Công văn tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiến nghị tháo gỡ vướng mắc cho việc chuyển sàn của doanh nghiệp.

BSR đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn UPCoM từ ngày 17/1/2018 và hiện tại, Công ty đang có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Để chuẩn bị hồ sơ niêm yết, ngày 14/2/2023, Công ty đã có Công văn số 847/BSR-VPHĐQT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE đề xuất xem xét chấp thuận điều kiện quy định tại khoản 1c, Điều 109, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, tham chiếu theo quy định tại khoản 1.5, Điều 4, Quyết định số 85 của HOSE ngày 19/3/2018 về việc ban hành quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE.

Cụ thể, “đối với các tổ chức đăng ký niêm yết có công ty con hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị trực thuộc, tiêu chí “ROE năm gần nhất tối thiểu 5%”, “có lãi”, “không có lỗ lũy kế” được xác định trên báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp; tiêu chí “không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm” chỉ áp dụng cho công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên”.

Ngày 24/2/2023, HOSE đã có Công văn số 207/SGDHCM-NY gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) về điều kiện đăng ký niêm yết. Theo đó, HOSE đề nghị các cơ quan quản lý sớm có ý kiến hướng dẫn đối với vấn đề nêu trên, tạo điều kiện để các sở giao dịch chứng khoán thống nhất cách hiểu khi xử lý hồ sơ chấp thuận niêm yết. Đồng thời, HOSE đề xuất trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết là công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên, tiêu chí “không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm” chỉ áp dụng cho công ty mẹ/đơn vị kế toán cấp trên. Tuy vậy, đến nay, cơ quan quản lý chưa đưa ra hướng giải quyết cụ thể.

Cùng với sự khởi sắc của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây, BSR kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sớm xem xét, có ý kiến hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có thể đăng ký niêm yết chứng khoán tại HOSE trong năm 2023 theo kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Vướng mắc này xuất phát từ việc Công ty Nhiên liệu sinh học Miền Trung (BSR-BF), công ty con của BSR, đang có khoản nợ quá hạn gần 1.100 tỷ đồng (tương đương 1,5% tổng tài sản của BSR). Theo khoản 1c, Điều 109, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định doanh nghiệp niêm yết trên HOSE “không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết”. Quy định hiện hành không có hướng dẫn cụ thể về việc xem xét áp dụng tiêu chí này đối với báo cáo tài chính công ty mẹ, hay báo cáo hợp nhất và theo cách vận dụng của các cơ quan quản lý thị trường là áp dụng với cả công ty con của doanh nghiệp muốn niêm yết.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn