Marseco trở thành cổ đông lớn DNL, muốn bán 1.3 triệu cp HAH

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Marseco, HNX: MAC) mới đây trở thành cổ đông lớn của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (UPCoM: DNL), đồng thời đăng ký bán 1.3 triệu cp của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH).

Marseco trở thành cổ đông lớn DNL, muốn bán 1.3 triệu cp HAH

CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Marseco, HNX: MAC) mới đây trở thành cổ đông lớn của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (UPCoM: DNL), đồng thời đăng ký bán 1.3 triệu cp của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH).

Sau khi mua vào gần 81 ngàn cp DNL, số lượng cổ phiếu DNL mà Marseco sở hữu tăng từ gần 145 ngàn cp (tỷ lệ 3.4%) lên gần 226 ngàn cp (tỷ lệ 5.24%). Qua đó, Marseco trở thành cổ đông lớn của DNL vào ngày 20/07/2023.

Chiếu theo giá đóng cửa ngày 20/07 của DNL là 31,800 đồng/cp, ước tính Marseco cần chi gần 2.6 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Sau đó, ngày 21/07, Marseco đăng ký bán 1.3 triệu cp HAH nhằm điều chỉnh đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 28/07-26/08. Trước giao dịch, Marseco nắm 2.3 triệu cp HAH (tỷ lệ 3.27%), nếu giao dịch thành công, Marseco chỉ còn nắm 1 triệu cp HAH (tỷ lệ 1.42%).

Về mối liên hệ, Thành viên HĐQT HAH - ông Trần Tiến Dũngng là Giám đốc Marseco.

Kết phiên 25/07, giá cổ phiếu HAH ở mức 50,200 đồng/cp, tăng gần 56% so với đầu năm. Chiếu theo mức giá này, ước tính Marseco có thể thu về hơn 65 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu HAH từ đầu năm 2023

Kha Nguyễn

FILI