Một cá nhân trở thành cổ đông lớn UCT sau khi nhận thừa kế hơn 2.2 triệu cp

Bà Võ Ngọc Diệp trở thành cổ đông lớn của CTCP Đô thị Cần Thơ (UPCoM: UCT) sau khi nhận 2.2 triệu cp thừa kế từ chồng.

Một cá nhân trở thành cổ đông lớn UCT sau khi nhận thừa kế hơn 2.2 triệu cp

Bà Võ Ngọc Diệp trở thành cổ đông lớn của CTCP Đô thị Cần Thơ (UPCoM: UCT) sau khi nhận 2.2 triệu cp thừa kế từ chồng.

Cụ thể, bà Diệp nhận thừa kế cổ phiếu từ chồng là ông Trịnh Quang Tiến (sở hữu 2.2 triệu cp UCT) theo di chúc được phòng Công chứng Nguyễn Thanh Đình công bố ngày 29/12/2021 và đã chuyển quyền sở hữu số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Bà Diệp chính thức trở thành cổ đông lớn của UCT tại ngày 14/07/2023 với số cổ phiếu nắm giữ là 2.3 triệu cp, tỷ lệ 43.09%. Trước đó, vị này sở hữu hơn 58 ngàn cp UCT (tỷ lệ 1.09%).

CTCP Đô thị Cần Thơ (UCT) tiền thân là Công ty Công trình Đô thị thành phố Cần Thơ, một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập vào ngày 05/02/1994. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ công ích, thu gom xử lý rác thải, trồng chăm sóc cây xanh, thi công lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Công ty hoạt động dưới hình thức CTCP từ năm 2015. UCT được giao dịch trên thị trường UPCoM từ tháng 11/2016.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022,  Công ty đạt tổng doanh thu 79 tỷ đồng, lỗ trước thuế gần 4 tỷ đồng. Năm 2023, UCT đặt mục tiêu tổng doanh thu 75 tỷ đồng (trong đó, doanh thu thuần 74.2 tỷ đồng) và lãi trước thuế 400 triệu đồng.

Nguồn: UCT

Kha Nguyễn

FILI