Một cổ phiếu bất động sản Việt Nam rời khỏi MSCI Frontier Market Index

Theo kết quả đợt review tháng 5 mới công bố của MSCI, rổ chỉ số MSCI Frontier Market Index được bổ sung 9 và loại ra 5 mã cổ phiếu. Trong đó, Việt Nam không có thêm đại diện nào, nhưng 1 mã bị loại là NLG. Như vậy, rổ danh mục MSCI Frontier Market Index sau đợt review tháng 5 đã tăng thêm 4 mã cổ phiếu, tổng cộng là 213 mã.

Một cổ phiếu bất động sản Việt Nam rời khỏi MSCI Frontier Market Index
Nam Long là cổ phiếu Việt Nam duy nhất bị loại khỏi rổ MSCI Frontier Market Index (Nguồn: MSCI)

Thời điểm ngày 29/3, cổ phiếu Việt Nam vẫn đang chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ MSCI Frontier Market Index với tỷ lệ 28,57%. Romania và Morocco theo sau với tỷ lệ lần lượt là 12,21% và gần 10%.

Top 10 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất thời điểm này có 3 mã từ Việt Nam, gồm HPG cùng 2 cổ phiếu họ Vin là VHM và VIC, chiếm tỷ lệ lần lượt là 2,91%, 2,21% và 1,85%.

Một cổ phiếu bất động sản Việt Nam rời khỏi MSCI Frontier Market Index
Top 10 cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất của MSCI Frontier Market Index (Nguồn: MSCI)

Các thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 3/6. Lần review tiếp theo sẽ diễn ra vào sáng ngày 13/8 theo giờ Việt Nam.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn