Một cổ phiếu được khối ngoại và tổ chức tranh mua, gom ròng rã suốt hai tuần liền

Vn-Index đóng cửa tuần giao dịch thứ 19/2024 tại 1.244,70 điểm, tăng 23,67 điểm tương đương tăng 1,94% so với đóng cửa tuần thứ 18 trước đó. So với tuần 17 (22-26/4), chỉ số này tăng 35,18 điểm tương đương tăng 2,91%.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên tính trên cả 3 sàn trong tuần 19 đạt 22.526 tỷ đồng. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 18.769 tỷ đồng, tăng 21,6% so với tuần 18 và tăng 16% so với tuần 17, nhưng đây vẫn là mức tương đối thấp nếu so với thanh khoản giai đoạn tháng 3-4/2024.

Xét theo ngành, giá trị giao dịch bình quân phiên tăng ở ngành Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Dầu khí trong khi giảm mạnh ở Bán lẻ và duy trì ở Công nghệ Thông tin. Tất cả các ngành này cùng tăng điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3139,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1147.5 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, HPG, VNM, PVT, TCH, KDH, DCM, VJC, DIG, MSN.  

Đây là tuần thứ hai liên tiếp khối ngoại gom ròng cổ phiếu MWG. 

Một cổ phiếu được khối ngoại và tổ chức tranh mua, gom ròng rã suốt hai tuần liền - Ảnh 1

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, TCB, HDB, DGC, GMD, VRE, STB, VCI, VHC.

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng 3458,86 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 1415.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, HDB, TCB, GMD, FPT, VHC, STB, DGC, VPB, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bán lẻ, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: MWG, HPG, HVN, GEX, DCM, MSN, KDH, NLG, VNM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 928.85 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 88.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có MBB, FPT, EIB, VCB, NVL, REE, VHC, HAH, SSI, BAF.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bán lẻ. Top mua ròng có MWG, TCB, HPG, NLG, VRE, FUEVFVND, KBC, MSN, ACB, DGC

Tự doanh bán ròng 1248.6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 179.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Du lịch và Giải trí, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HVN, GEX, GAS, FUESSVFL, HPG, CTG, MBB, E1VFVN30, NVL, TCH.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIX, PNJ, GMD, VHM, VPB, HDB, REE, PLX, MSN, NLG

Xu hướng dòng tiền: Nhìn theo khung tuần, tỷ trọng phân bổ dòng tiền suy giảm ở nhiều ngành lớn (Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán) trong khi gia tăng ở các ngành nhỏ có câu chuyện hỗ trợ (bao gồm nhóm Xuất khẩu như Thép, Thủy sản, Hóa chất, Dệt may.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền cải thiện từ đáy ở Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, Vận tải thủy, Dệt may, Phân phối xăng dầu & khí đốt.

Nhóm giảm từ đỉnh: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm từ đỉnh ở Bán lẻ, Kho bãi hậu cần & bảo dưỡng, Công nghệ Thông tin, Hàng cá nhân, Máy công nghiệp, Điện, Viễn thông.

Nhóm dò đáy: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền duy trì giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Thiết bị điện, Vật liệu xây dựng

Sức mạnh dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền cải thiện ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML trong khi giảm xuống ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Trong tuần 19/2024, dòng tiền tập trung ở nhóm vốn hóa vừa VNMID với tỷ trọng giá trị giao dịch đạt 44,2%, tăng từ mức 43% của tuần 18 và 41,4% của tuần 17. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền cũng cải thiện ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, đạt 9,1% - cao nhất trong 8 tuần.

Ngược lại, nhóm vốn hóa lớn VN30 ghi nhận tỷ trọng giảm về 41% từ mức 44,4% của tuần 18 và 45,1% của tuần 17.

Xét theo quy mô dòng tiền, giá trị giao dịch bình quân phiên tăng ở cả 3 nhóm vốn hóa. Trong đó, nhóm VNMID tăng +1.989 tỷ đồng tương đương +29,5%, tiếp đến là VN30 với mức tăng +1.142 tỷ đồng (+16,4%) và VNSML tăng +735 tỷ đồng (+69,4%).

Về biến động giá, chỉ số VNSML tăng mạnh nhất (+53,18 điểm tương đương +3,82%). Trong khi đó chỉ số VN30 tăng +1,74% và VNMID +2,73%.

Xem thêm tại vneconomy.vn