Một cổ phiếu ngân hàng được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 17%

Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcap đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu BID của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là 46.400 đồng/cổ phiếu (kỳ vọng tăng 17%) và duy trì khuyến nghị khả quan.

Giá mục của Vietcap dựa trên dự báo tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 của Vietcap giảm 11,2% và giả định P/B mục tiêu của BID giảm từ 2,3x xuống 2,2x, được bù đắp một phần bởi mức giảm trong chi phí vốn chủ sở hữu đối với BID do cập nhật hệ số beta và việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024.

Lợi nhuận trong giai đoạn 2023-2027 giảm chủ yếu là do tổng thu nhập từ lãi (NIM) giảm 7,6% sau khi Vietcap điều chỉnh giảm giả định NIM trung bình từ 3,09% xuống 2,85%, được bù đắp một phần bằng mức tăng 3,9% trong tổng thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối) và tổng chi phí dự phòng giảm 2,2%.

Một cổ phiếu ngân hàng được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 17%
Giá cổ phiếu BID từ đầu năm tới nay.

Trước đó, BIDV dự kiến phát hành gần 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:12,69, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12,69 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Sau phát hành, ngân hàng sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 50.585 tỷ đồng lên hơn 57.004 tỷ đồng.

>>Bất ngờ một cổ phiếu ngân hàng được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 45%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn