Một cổ phiếu ngân hàng tiềm năng được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 27%

Theo báo cáo phân tích cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín, CTCK Vietcombank (VCBS) kỳ vọng ngân hàng sẽ cải thiện thu nhập lãi, giảm áp lực trích lập dự phòng và tiến độ xử lý tài sản tồn đọng sẽ được đẩy nhanh.

Cụ thể, thu nhập lãi kỳ vọng được cải thiện do năm 2024, lãi suất tiền gửi giảm về mức thấp kỷ lục và tỷ lệ CASA cải thiện sẽ giúp biên lãi ròng NIM duy trì mức 4%. Quy mô tài sản sinh lời tăng nhanh, tín dụng kỳ vọng hồi phục tốt trong 2024 với mức tăng dự kiến đạt 13% cũng sẽ có tác động tích cực đến thu nhập lãi thuần và lợi nhuận của STB.

Một cổ phiếu ngân hàng tiềm năng được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 27%
Tăng trưởng tín dụng và NIM của STB (Nguồn: VCBS)

Ngoài ra, VCBS cho rằng áp lực trích lập dự phòng của STB sẽ giảm đáng kể từ 2024. Cụ thể, CTCK kỳ vọng Sacombank sẽ tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và hoàn thành trích lập xử lý toàn bộ nợ xấu thuộc Đề án tái cơ cấu trong năm 2024-đầu 2025. Nhờ đó, áp lực trích lập dự phòng từ năm 2024 trở đi sẽ giảm bớt đáng kể giúp lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.

Một cổ phiếu ngân hàng tiềm năng được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 27%
Tỷ lệ nợ xấu và dự phòng trích lập dự phòng rủi ro của STB (Nguồn: VCBS)

Ngoài ra, chuyên gia kỳ vọng tiến độ xử lý tài sản tồn đọng của STB sẽ được đẩy nhanh và hoàn thành trong 2024-2025. Theo đó, thu nhập từ việc đấu giá thành công khoản nợ liên quan KCN Phong Phú đang được thực hiện theo tiến độ tại hợp đồng và thời điểm hạch toán phụ thuộc vào quyết định của Ban lãnh đạo Ngân hàng.

Đồng thời, STB vẫn đang tích cực làm việc với các bên liên quan để xử lý 32,5% cổ phần của STB do VAMC quản lý. Do đó, VCBS chưa đưa khoản thu nhập khác có thể ghi nhận từ việc bán các tài sản này vào dự báo của STB trong năm 2024.

Một cổ phiếu ngân hàng tiềm năng được khuyến nghị MUA, kỳ vọng tăng 27%
Diễn biến giá cổ phiếu STB

Về định giá, CTCK VCBS ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu STB là 35.399 đồng/cp dựa trên 2 phương pháp định giá so sánh P/B và thu nhập thặng dư (RI) với mức định giá 1,2x. VCBS duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu STB, kỳ vọng tăng 27% so với giá đóng cửa ngày 15/5.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn