16:30, 25/05/2022

Một doanh nghiệp 'họ FPT' sắp trả cổ tức tỷ lệ đến 80%

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (UPCoM: FOC) thông báo 13/06 là ngày chốt danh sách nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 80% (1 cp nhận 8,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/06.

Trong bài viết này:

  Với hơn 18 triệu cp đang lưu hành, đơn vị thành viên của Tập đoàn FPT (HOSE: FPT) cần chi hơn 147 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/06.

  FOC có lịch sử trả cổ tức tiền mặt cao liên tục các năm gần đây. Năm 2020, cổ tức tiền mặt là 200%. Năm 2019, cổ tức tiền mặt là 50% và cổ phiếu 25%.

  Trước đó, trong năm 2021, FOC đề ra mục tiêu doanh thu 700 tỷ đồng và lãi trước thuế 310 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp đã thực hiện 86% và 89% các chỉ tiêu.

  Kế hoạch năm 2022, FOC dự kiến doanh thu 760 tỷ đồng, lãi trước thuế 332 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 50%.

  Duy Na

  FILI