Một mã bất động sản dự kiến được thêm vào FTSE Vietnam 30, ETF sẽ mua gần 20 triệu cổ

Ngày 01/03/2024, FTSE dự kiến sẽ công bố danh mục cổ phiếu thành phần bộ chỉ số FTSE Vietnam All-share và FTSE Vietnam Index.

Đối với bộ chỉ số FTSE Vietnam 30 Index (ETF Fubon tham chiếu) cũng sẽ đến kỳ đánh giá Quý 1/2024. Ngày 15/03/2023 dự kiến là ngày hoàn tất việc cơ cấu toàn bộ danh mục của các ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số này.

BSC dự báo danh mục cổ phiếu thành phần và số lượng cổ phiếu mua/bán đối với các ETF tham chiếu theo các chỉ số, cụ thể như sau: FTSE Vietnam 30 Index (ETF Fubon tham chiếu): FTSE Vietnam 30 dự kiến sẽ loại bỏ cổ phiếu SBT và sẽ thêm mới NVL. 

FTSE Vietnam Index (ETF FTSE tham chiếu) FTSE Vietnam dự kiến sẽ không thêm mới/loại bỏ cổ phiếu nào, lưu ý đối với trường hợp cổ phiếu FRT có thể được xem xét thêm mới khi đang ở ngưỡng điều kiện GTVH. Giá trị có thể bị sai lệch do ngày áp dụng dữ liệu, tỷ lệ free-float, trọng số đầu tư.

Một mã bất động sản dự kiến được thêm vào FTSE Vietnam 30, ETF sẽ mua gần 20 triệu cổ - Ảnh 1

Tổng hợp dự kiến NVL được mua mới nhiều nhất 19,5 triệu cổ phiếu; tiêp theo là HCM được mua mới 7,5 triệu cổ phiếu; HPG được mua mới 5,1 triệuc ổ phiếu; STB được mua mới 4,8 triệu cổ phiếu; VRE được mua mới 4,6 triệu cổ phiếu; PDR được mua mới 4,1 triệu cổ phiếu. Hàng loạt cổ phiếu khác cũng được mua bổ sung như BVH, VIC, VHM, POW, VGC...

Ở chiều ngược lại, SBT bị bán ra toàn bộ 19,4 triệu cổ phiếu, SSI bị bán ra 7,3 triệu cổ phiếu, KBC bị bán ra 5,4 triệu cổ phiếu; SHB bị bán ra 4,6 triệu cổ phiếu, GEX bị bán ra 3,3 triệu cùng hàng loạt cổ phiếu khác bị bán giảm tỷ trọng như DIG, VNM, SHB, PVD, HSG, VJC, MSN, VCB, DPM, DGC...

Xem thêm tại vneconomy.vn