Mua và bán “chui” cổ phiếu Ecinvest (EIN), một tổ chức bị phạt 872,91 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 3 tháng

Mua và bán “chui” cổ phiếu Ecinvest (EIN), một tổ chức bị phạt 872,91 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 3 tháng

Cụ thể, ngày 19/05/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 354/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn.

Trong đó, phạt 872,91 triệu đồng theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Bên cạnh đó, phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 3 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Do, Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (Công ty cổ phần Giải pháp đầu tư Thái Sơn - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân, Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực (Ecinvest, mã chứng khoán EIN – sàn UPCoM), đã bán 1.500.000 cổ phiếu EIN vào ngày 19/10/2022 và mua 1.409.700 cổ phiếu EIN vào ngày 21/10/2022 (tương ứng với tổng giá trị giao dịch là 29.097.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu EIN) nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn có địa chỉ tại 25-25A Tăng Bạt Hổ, phường 11, quận Bình Thạnh, TP. HCM, thành lập ngày 1/3/2021 và hoạt động chính là hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.

Trong đó, người đại diện pháp luật là Hoàng Huy Hùng. Ngoài ra, ông Hoàng Huy Hùng còn là đại diện Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PTN; Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ thương mại dịch vụ Hòa Bình…

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn