Nam Long Group: Áp lực khoản nợ hơn 1.280 tỷ đồng đến hạn phải trả

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, tại ngày 31/3/2024, Công ty CP Đầu tư Nam Long có tổng nguồn vốn hơn 28.821,5 tỷ đồng, cao hơn gần 220 tỷ đồng so với hồi cuối năm 2023.

Trong đó, nợ phải trả của Nam Long Group tăng nhẹ 2,4% lên mức hơn 15.440 tỷ đồng bao gồm nợ ngắn hạn hơn 10.156 tỷ đồng, tăng 2,7% so với hồi đầu năm; nợ dài hạn tăng 1,9% lên mức gần 5.284 tỷ đồng.

Nam Long Group: Áp lực khoản nợ hơn 1.280 tỷ đồng đến hạn phải trả- Ảnh 1.

Nam Long Group lỗ sau thuế 65 tỷ đồng trong quý đầu năm.

Vay nợ và thuê tài chính của Nam Long Group trong quý I/2024 ở mức hơn 6.214 tỷ đồng, chiếm 40,2% nợ phải trả của doanh nghiệp. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn của Nam Long Group tăng gần 2,9% lên mức gần 3.812 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần như đi ngang với mức gần 2.403 tỷ đồng.

Chủ nợ lớn nhất của Nam Long Group là Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với gần 754 tỷ đồng khoản nợ ngắn hạn và gần 904 tỷ đồng khoản dài hạn. Ngoài ra ngân hàng OCB cũng đang là trái chủ lô trái phiếu của Nam Long Group có giá trị 500 tỷ đồng.

Đứng sau Ngân hàng OCB là Ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank với khoản vay gần 776 tỷ đồng dài hạn; Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) hơn 423 tỷ đồng (ngắn và dài hạn); Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh TP.HCM hơn 72 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) hơn 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Nam Long Group còn vay 3 cá nhân khác hơn 169 tỷ đồng.

Đồng thời, Nam Long Group cũng huy động vốn từ trái phiếu rất lớn với mục đích tăng đòn bẩy tài chính. Tính đến 31/3/2024, Nam Long Group đang sở hữu khoản nợ gần 3.082 tỷ đồng, chiếm 49,6% tổng nợ vay.

Mặc dù nợ vay không có biến động lớn trong quý đầu năm 2024 nhưng Nam Long Group hiện đang có khoản nợ dài hạn đến hạn phải trả hơn 1.283 tỷ đồng. Trong đó gồm nợ vay dài hạn đến hạn phải trả là 337,2 tỷ đồng và khoản nợ trái phiếu 945,6 tỷ đồng.

Khoản nợ trái phiếu này tương ứng với giá trị các lô trái phiếu NLGB2124001, NLGB2124002 được Nam Long Group phát hành ngày 6/9/2021, đáo hạn ngày 6/9/2024 tới đây.

Nam Long Group: Áp lực khoản nợ hơn 1.280 tỷ đồng đến hạn phải trả- Ảnh 2.

Ngày 6/9/2024, Nam Long Group sẽ đáo hạn 2 lô trái phiếu có giá trị khoảng 950 tỷ đồng.

Bên cạnh các khoản nợ vay dài hạn đến hạn phải trả, Nam Long cũng phải đáo hạn các khoản vay ngắn hạn gần 1.120 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 11/2024.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, Nam Long Group đạt doanh thu 204,6 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 86,5 tỷ đồng, giảm 46%.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính hơn 25 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với quý I/2023. Chi phí hoạt động tài chính 50,5 tỷ đồng, giảm 34%. Cùng với đó, phần lãi trong công ty liên kết giảm 69% chỉ còn 24 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tạo ra không đủ để trang trải các loại chi phí khiến Nam Long Group lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 58,7 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ ròng 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ còn âm 77 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân lỗ, Nam Long Group cho biết, trong quý I/2024 doanh thu bán từ bán căn hộ giảm và phần lãi nhận từ Công ty liên doanh Mizuki giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Năm 2024, cổ đông Nam Long Group thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 506 tỷ đồng.

Nam Long Group cho biết, doanh thu của doanh nghiệp sẽ đến từ việc bàn giao các dự án trọng điểm (Akari Cần Thơ, Ehome S Cần Thơ, EhomeS MR1, Izumi, Southgate); cung cấp dịch vụ quản lý dự án và bán hàng cho các công ty liên doanh liên kết; bán tài sản thương mại tại các dự án.

Tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng tài sản của Nam Long Group đạt mức 28.821,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,8% sau ba tháng đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền giảm nhẹ 2,6% xuống mức còn 2.473 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 33,2% xuống còn 701,5 tỷ đồng…

Đáng chú ý, hàng tồn kho của Nam Long Group tại ngày 31/3/2024 đạt gần 18.118 tỷ đồng, tăng 4% (tăng 702,3 tỷ đồng) so với hồi đầu năm, chiếm 62,8% tổng tài sản. Trong đó, tập trung chủ yếu tại các bất động sản dở dang như dự án Izumi (8.565 tỷ đồng), dự án Waterpoint giai đoạn 1 (3.768,6 tỷ đồng), dự án Hoàng Nam - Akari (1.910,3 tỷ đồng), dự án Waterpoint giai đoạn 2 (1.700,6 tỷ đồng),..

Riêng dự án Izumi và dự án Waterpoint đã được Nam Long Group thế chấp làm tài sản đảm bảo cho một số khoản vay của mình.

Xem thêm tại cafef.vn