Ngân hàng ACB sẽ trả cổ tức 2022 bằng tiền và cổ phiếu
Đóng cửa phiên dịch 26/5, cổ phiếu ACB đạt 25.000 đồng/cổ phiếu

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của tổ chức niêm yết Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Theo đó, mục đích đăng ký nhằm trả cổ tức năm 2022 bằng tiền và cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 2/6/2023, ngày giao dịch không hưởng quyền 1/6/2023

Phía ACB cho biết, đối với việc trả cổ tức 2022 bằng tiền, cổ đông sẽ nhận được 1.000 đồng/cổ phiếu (tỷ lệ 10%) vào ngày 12/6. Nếu là chứng khoán lưu ký, người sở hữu sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký. Trường hợp là chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty TNHH chứng khoán ABC (ABCS).

Ngoài ra, đối với cổ tức bằng cổ phiếu. ACB sẽ dự kiến phát hành 506.615.264 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 15 cổ phiếu mới. Phương thức thực hiện, nếu là chứng khoán lưu ký, người sở hữu sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên nơi mở tài khoản lưu ký. Trường hợp là chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu sẽ làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty TNHH chứng khoán ABC (ABCS).

Được biết, số tiền để chi cổ tức năm 2022 là 8.444 tỷ đồng, gồm: 3.377 tỷ đồng tiền mặt và 5.066 tỷ đồng bằng cổ phiếu, tương đương 506.615.264 cổ phiếu được phát hành. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của ACB tăng từ 33.774 tỷ đồng lên 38.841 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của ACB cũng đặt kế hoạch cổ tức năm 2023 tương tự như năm 2022 với 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. Vốn điều lệ của ACB trong năm 2024 dự kiến tăng từ 38.841 tỷ đồng lên 44.667 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2023, ACB đạt 611.224 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 0,6% so với đầu năm; tiền gửi khách hàng 422.755 tỷ đồng, tăng 2,1%; cho vay khách hàng 411.289 tỷ đồng, giảm 0,6%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,97%, tăng 0,24 điểm phần trăm.

Trong quý I/2023, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 25,3% (+1.042 tỷ đồng), đạt 5.156 tỷ đồng và hoàn thành 26% kế hoạch (20.058 tỷ đồng) của năm nay.