Nợ thuế 20 tỷ, Du lịch sinh thái Cồn Bắp bị phong tỏa tài khoản tại 5 ngân hàng

Lý do bị cưỡng chế là do Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp thuế và không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Số tiền bị cưỡng chế là 20.207.770.083 đồng.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, các tài khoản của Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp bị phong tỏa tại 5 ngân hàng, gồm: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Hội An; Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bắc Sài Gòn; Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Trường Sơn, Sài Gòn; Ngân hàng TMCP Sài Gòn – CN Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – CN Thanh Khê - Đà Nẵng.

Đồng thời, đơn vị này yêu cầu các ngân hàng nêu trên trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của Công ty TNHH du lịch sinh thái Cồn Bắp để nộp vào tài khoản của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam.

Được biết, năm 2023 Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, kết quả thu nợ được 7.945 tỷ đồng, trong đó số tiền thu nợ bằng biện pháp đôn đốc là 7.657 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế là 288 tỷ đồng, gồm cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của người nợ thuế tại ngân hàng 1.725 lượt, số tiền cưỡng chế thu được 104 tỷ đồng; 

Cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 1.029 lượt, số tiền cưỡng chế 128 tỷ đồng; thu tiền, tài sản do bên thứ ba đang nắm giữ 3 lượt, 51 tỷ đồng; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 108 lượt.

Tổng số thuế nợ đến ngày 31/12/2023 Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thống kê là 2.458,6 tỷ đồng, giảm 36 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022. Trong đó, chủ yếu là nợ tiền sử dụng đất (1.581,8 tỷ đồng), nợ thuế khác (876,8 tỷ đồng). Nguyên nhân được xác định là do hoạt động kinh doanh bất động sản gặp khó khăn.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn