Nợ xấu của Sacombank hiện nay còn bao nhiêu?

Nợ xấu của Sacombank hiện nay còn bao nhiêu?- Ảnh 1.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB), ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 1 đạt 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ việc chi phí dự phòng rủi ro giảm khá mạnh so với cùng kỳ, ở mức 677 tỷ đồng, giảm 32% so với quý 1/2023.

Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (trước dự phòng) của Sacombank giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ, đạt 3.332 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động đạt 6.875 tỷ đồng, tăng 1,1%; chi phí hoạt động ở mức 3.542 tỷ đồng, tăng 3,7%.

Phần lớn các mảng kinh doanh của Sacombank đều có tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên không tăng trưởng đột biến dẫn đến tổng thu nhập gần như đi ngang. Cụ thể, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 2%, đạt 5.951 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 19%, đạt 307 tỷ đồng. Lãi từ mua bán chứng khoán đạt 21 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng. Riêng hoạt động dịch vụ kém khả quan, có lãi 578 tỷ đồng, giảm 12,2%.

photo-1714706813593

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản Sacombank là 693.535 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,7% lên 500.408 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 4,4% lên 533.358 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, báo cáo tài chính cho thấy nợ xấu của Sacombank tăng 3,8% trong 3 tháng đầu năm lên 11.402 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay đi ngang ở mức 2,28%. Hiện nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) là 6.282 tỷ đồng, tăng 28% trong quý 1.

Nợ xấu của Sacombank hiện nay còn bao nhiêu?- Ảnh 3.

Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu của Sacombank được cải thiện từ 69% lên 73%.

Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành tiếp tục giảm xuống còn 15.973 tỷ đồng (giảm 460 tỷ đồng so với cuối năm 2023). Trong đó, ngân hàng đã trích lập dự phòng 14.571 tỷ đồng.

Nợ xấu của Sacombank hiện nay còn bao nhiêu?- Ảnh 4.

Các khoản phải thu của Sacombank giảm mạnh hơn 9.000 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm (tương đương giảm 21,7% ) xuống còn 32.910 tỷ đồng. Các khoản lãi, phí phải thu giảm 3,2% xuống 5.503 tỷ đồng.

Được biết, Sacombank đã đẩy mạnh việc xử lý nợ xấu và các vấn đề tồn đọng thời gian qua để tiến đến hoàn tất Đề án tái cơ cấu. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, lãnh đạo Sacombank cho biết năm 2023 ngân hàng đã thu hồi xử lý 7.941 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó 4.487 tỷ đồng là các khoản thuộc Đề án, kéo giảm tỷ trọng trong tổng tài sản xuống còn 3% (so với mức 28,6% năm 2016). Sacombank đã bán đấu giá thành công khoản nợ dự án Khu công nghiệp Phong Phú, thu hồi thành công 20% giá trị. Bên trúng đấu giá sẽ tiếp tục thanh toán cho Sacombank theo tiến độ hoàn thành hồ sơ pháp lý dự án.

Xem thêm tại cafef.vn