‘Núi’ tiền hơn tỷ USD của Petrolimex

Petrolimex image

Tính tới cuối năm 2023, Petrolimex nắm trong tay hơn 1,1 tỷ USD tiền và tương đương tiền, tiền gửi ngắn/dài hạn. Ảnh: Petrolimex.

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex - HoSE: PLX) công bố BCTC quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt gần 68,7 nghìn tỷ đồng, giảm hơn 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ cho giá vốn, lãi gộp đạt gần 4 ngàn tỷ đồng, giảm hơn 7%.

Trong kỳ BCTC, doanh thu hoạt động tài chính Petrolimex (606 tỷ đồng) ghi nhận giảm mạnh hơn 34%. Chi phí tài chính (357,2 tỷ đồng) cũng giảm 36,2%, trong khi chi phí bán hàng (3.253 tỷ đồng) tăng 1,94% và chi phí quản lý doanh nghiệp (299 tỷ đồng) tăng 24%. s

Cùng với đó, lợi nhuận khác cũng giảm mạnh 82% xuống 51 tỷ đồng, do không còn ghi nhận thu nhập từ việc thanh lý nhượng bán tài sản cố định. Tính ra, Petrolimex lãi ròng 764,2 tỷ đồng, giảm gần 46% so với quý IV/2022.

Dù vậy, kết quả kinh doanh cả năm 2023 của Petrolimex vẫn rất tích cực với doanh thu đạt 274 ngàn tỷ đồng doanh thu, giảm 10% so với cùng kỳ; lãi ròng 2,8 ngàn tỷ đồng, tăng 94%. So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua, Petrolimex đã vượt 44% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 22% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

KQKD kể trên là nhờ vào 2 quý đầu tích cực và khoản lãi từ việc thoái vốn khỏi PGB được ghi nhận trong quý III.

PLX KQKD nam 2023

KQKD Petrolimex giai đoạn 2015-2023. Ảnh: Tả Phù.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Petrolimex tại ngày 31/12/2023 tăng hơn 6% so với số đầu năm lên gần 79 ngàn tỷ đồng. Trong đó, Petrolimex nắm hơn 13.379 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (tăng 15,28% so với số đầu kỳ) và 16.537 tỷ đồng đầu tư tài chính (tăng 133%), gồm: Tiền gửi kỳ hạn ngắn hạn (14.532 tỷ đồng), tiền gửi dài hạn (77 tỷ đồng), trái phiếu ngắn hạn (2.000 tỷ đồng), trái phiếu dài hạn (3.200 tỷ đồng)…  

Tính ra, Petrolimex, nắm tổng cộng gần 28.000 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, cùng tiền gửi ngắn/dài hạn (tương đương hơn 1,1 tỷ USD).

Ngoài ra, hàng tồn kho Petrolimex số cuối kỳ là 14.634 tỷ đồng (giảm 15,08%), tài sản cố định 13.655 tỷ đồng (giảm 4,4%)…

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn tăng 7% lên gần 49 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm hơn 19 ngàn tỷ đồng, hơn đầu năm 41%. Nợ dài hạn giảm 21% xuống 647 tỷ đồng.

Xem thêm tại nhadautu.vn