PLX: Đính chính BCTC quý 1/2022

PLX: Đính chính BCTC quý 1/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đính chính BCTC quý 1/2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm