PXM tiếp tục bài ca thua lỗ trong quý 3

PXM tiếp tục bài ca thua lỗ trong quý 3

CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (UPCoM: PXM) nối dài chuỗi ngày kinh doanh bết bát bằng việc báo lỗ 5 tỷ đồng trong quý 3/2020.

Trong quý 3, PXM đem về doanh thu chưa tới 371 triệu đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí lãi vay từ các năm trước chưa trả được nợ gốc dẫn đến lãi vay phải trả trong kỳ quá cao. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến PXM thua lỗ trong quý 3.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của PXM. Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2020 của PXM

Cộng với 2 quý đầu năm, số lỗ lũy kế của PXM lên tới 13.3 tỷ đồng. Nhìn lại quá khứ trước đó, đơn vị này liên tục báo lỗ kể từ quý 4/2013 đến nay. Doanh thu èo uột trong khi chi phí lãi vay ở mức cao chính là vấn đề tồn tại ở PXM.

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của PXM ở mức 46 tỷ đồng. Do đã hao mòn gần hết tài sản cố định, nên tài sản dài hạn chỉ còn vỏn vẹn chưa tới 2 tỷ đồng. Giá trị tài sản ngắn hạn hiện hơn 44 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản phải thu ngắn hạn (gần 29 tỷ đồng) và hàng tồn (gần 15 tỷ đồng). Điều đáng lưu ý là Công ty đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và giảm giá hàng tồn số tiền lần lượt là 91 tỷ đồng và gần 29 tỷ đồng.

PXM đang ôm khoản nợ phải trả ngắn hạn hơn 450 tỷ đồng, nhiều nhất trong đó là gần 127 tỷ đồng phải trả người bán và hơn 206 tỷ đồng chi phí phải trả ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của đơn vị xây lắp này hiện âm gần 405 tỷ đồng. Nguyên do đến từ khoản lỗ chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước gần 545 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút