Quý I/2024, PV Drilling (PVD) báo lãi sau thuế gần 149 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ

Quý I/2024, PVD đạt doanh thu thuần 1.755,5 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái do quý này có 1 giàn khoan hoạt động từ cuối tháng 3 so với quý I/2023 không có giàn khoan thuê, đồng thời doanh thu dịch vụ liên quan đến khoan cũng tăng.

Giá vốn quý này theo đó tăng 32%, lên 1.305 tỷ đồng, nhưng do tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt 450 tỷ đồng, tăng 89% so với quý I/2023.

Cùng với doanh thu tăng, các chi phí kỳ này của PVD cũng đồng loạt tăng: Chi phí tài chính tăng 25%, lên 123 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 6%, lên 1,46 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4%, lên 115 tỷ đồng.

Ngoài ra, PVD có khoản lỗ 9,9 tỷ đồng trong công ty liên doanh, liên kết do khối lượng công việc tại các liên doanh giảm.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong quý đầu năm của PV Drilling đạt gần 149 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Riêng Công ty mẹ lãi 157,9 tỷ đồng. PVD cho biết, nguyên nhân chủ yếu giúp lợi nhuận tăng trong quý I do đơn giá cho thuê giàn tự nâng khoảng 34% so với quý I/2023.

Năm 2024, PVD đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tăng nhẹ so với thực hiện năm 2023; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 30%, về mức 380 tỷ đồng. Với việc đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng, hết quý I, PVD đã hoàn thành 39% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ông Nguyễn Xuân Cường, Tổng giám đốc PVD cho biết, kế hoạch 2024 đã được lập từ cuối năm 2023. Đến nay, doanh thu Công ty có thể tăng đến 8.000 tỷ đồng. Lợi nhuận PVD cũng có thể tự tin đạt và vượt năm 2023.

Đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của PVD đạt 22.515 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. PVD đang có 2.168 tỷ đồng là tiền và tương đương tiền, giảm 3,4% so với đầu năm; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm hơn 3%, còn 1.235,5 tỷ đồng. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 40%, lên 3.229 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, doanh nghiệp còn 7.208,6 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 7% so với đầu năm. Tổng nợ vay của PVD còn khoảng 3.493 tỷ đồng, tăng 4,5% và chiếm gần một nửa tổng nợ.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch chiều ngày 03/05, cổ phiếu PVD tăng 1,02%, đạt 29.850 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt hơn 3,4 triệu đơn vị.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn