Quý I/2024, Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lãi 455 tỷ đồng, tăng 117%

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm tài chính 2023, TCH ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.621 tỷ đồng, tăng 193,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 455 tỷ đồng, tăng 117,2% so với cùng kỳ.

Lũy kế từ cả năm tài chính 2023, doanh thu và lợi nhuận của TCH lần lượt đạt 3.805 tỷ đồng và 1.182 tỷ đồng; tương ứng với mức tăng hơn 81% và 146% so với cùng kỳ.

Lý giải về kết quả kinh doanh tích cực, doanh nghiệp cho biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được đóng góp chính từ các hoạt động kinh doanh ô tô và hoạt động kinh doanh bất động sản đến từ bàn giao sản phẩm tới khách hàng vẫn được duy trì ổn định và tăng trưởng. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý IV/2023 đạt hơn 1.621 tỷ đồng đã tạo nên lợi nhuận gộp cho Công ty đạt 645 tỷ đồng. Cùng với đó, việc tiết giảm chi phí tài chính là những động lực chính giúp lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Nhìn vào cơ cấu tổng doanh thu của doanh nghiệp được trình bày trong báo cáo, dễ dàng có thể thấy, lĩnh vực bất động sản vẫn là động lực tăng trưởng chính của TCH với đóng góp hơn 3.171 tỷ đồng (chiếm hơn 83% tổng doanh thu); tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Hoạt động truyền thống của TCH là kinh doanh ô tô đầu kéo đóng góp khoảng hơn 11% (442 tỷ đồng) và cũng đạt mức tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Ngoài ra, lĩnh vực cho thuê bất động sản cũng khởi sắc và tăng hơn 90 tỷ đồng để đóng góp 194 tỷ đồng vào tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, tồn kho của doanh nghiệp tính tới cuối năm tài chính đã tăng gần gấp đôi so với đầu năm, lên 9.906 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tồn kho bất động sản với 9.552,6 tỷ đồng. Phần lớn phần chênh lệch trên đến từ việc cuối năm 2023, TCH đã chi 4.936 tỷ đồng để đấu thầu dự án dọc đường Đỗ Mười rộng hơn 49,3 ha thuộc khu vực quy hoạch Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (TP. Hải Phòng). Ngoài ra, giá trị bất động sản thành phẩm của TCH đạt 1.756 tỷ đồng, trong đó chiếm phần lớn là là dự án Hoang Huy Commerce với giá trị 1.654 tỷ đồng.

Theo thông báo về tiến độ dự án được TCH mới công bố, dự án Hoang Huy Commerce tại quận Lê Chân, TP. Hải Phòng đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng tòa H1 từ ngày 31/12/2023. Chỉ tính riêng quý IV năm tài chính 2023, doanh thu ghi nhận từ dự án là trên 1.400 tỷ đồng, doanh thu lũy kế đến ngày 31/3/2024 đạt hơn 2.800 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2024, vốn chủ sở hữu của TCH đạt 12.372 tỷ đồng, nợ dài hạn còn 105 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu giảm còn 0,17 lần.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCH cũng đang đạt hiệu suất rất tốt với việc tăng hơn 36% từ đầu năm và đang được giao dịch ở mức giá 18.350 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn