17:15, 26/08/2022

SAB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm:
    20220826_20220826 - SAB - GIAI TRINH BCTC HOP NHAT SOAT XET BAN NIEN 2022.pdf
    20220826_20220826 - SAB - GIAI TRINH BCTC RIENG SOAT XET BAN NIEN 2022.pdf

    HOSE