Sacombank (STB): Chi phí dự phòng rủi ro giảm 32,3%, lợi nhuận quý I/2024 tăng trưởng hơn 11% lên 2.654 tỷ đồng

Trong quý đầu I/2024, thu nhập lãi thuần của Sacombank tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 5.951 tỷ đồng nhờ chi phí lãi và các chi phí tương tự giảm 19%, tức giảm 1.537 tỷ đồng. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập cũng giảm hơn 3%, tương ứng 1.423 tỷ đồng.

Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi của Sacombank giảm 4,1%, xuống 924 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 12%, xuống 578 tỷ đồng; lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh tăng 19%, đem về 308 tỷ đồng. Ngân hàng không thuyết minh chi tiết cho những khoản mục trên.

Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư cao gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ trong khi lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 44%, nhưng hai mảng này đều đóng góp không đáng kể vào lợi nhuận của Sacombank.

Tổng thu nhập hoạt động của Sacombank tăng nhẹ 1,1% so với cùng kỳ, lên mức 6.875 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động tăng 4%, lên mức 3.543 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi cho nhân viên, kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 1,5%.

Tuy nhiên, nhờ chi phí dự phòng rủi ro giảm 32,3% đã tác động tích cực lên lợi nhuận trước thuế của Sacombank đã tăng 11%, đạt 2.654 tỷ đồng.

Tính đến nay, quy mô lợi nhuận chưa phân phối của Sacombank đã lên khoảng 22.500 tỷ đồng, thuộc nhóm cao nhất trong các ngân hàng cổ phần. Tuy nhiên, Sacombank vẫn không thể chia cổ tức trong năm nay do chưa hoàn thành đề án tái cơ cấu.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của Sacombank đạt 693.535 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 3,7% lên 500.408 tỷ đồng. Ngân hàng cũng nâng số dư dự phòng rủi ro cho vay lên 8.268 tỷ đồng. Số dư nợ xấu vào cuối quý I/2023 ở mức 11.401 tỷ đồng, tăng 3,8%. Do cho vay tăng lên tương ứng, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank được duy trì ở mức 2,28% còn tỷ lệ bao phủ cải thiện lên 72,5%. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 4,4% so với đầu.

Sacombank cho biết, đã đấu giá thành công Khu công nghiệp (KCN) Phong Phú và thu được 20% số tiền đấu giá. Ngoài ra, ngân hàng dự kiến sẽ hoàn thành phương án xử lý cổ phiếu của ông Trầm Bê, từ đó có đủ điều kiện để tiến hành chia cổ tức. Đồng thời, trong năm 2023, Sacombank đã hoàn tất trích lập 100% dự phòng nợ bán VAMC chưa thu hồi, một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án tái cơ cấu.

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Sacombank cho biết, Ngân hàng đang thực hiện Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, còn vướng mắc cuối cùng liên quan đến phương án xử lý 32% cổ phiếu ông Trầm Bê.

Theo bà Diễm, đối với đề án tái cơ cấu Sacombank đã trình NHNN trên 6 tháng, do yếu tố khách quan nên cần thời gian nghiên cứu kỹ hơn, cơ quan quản lý cơ bản đã đồng ý chủ trương của Sacombank và sẽ trình Chính phủ. Chắc chắn trong năm nay sẽ hoàn thành và đưa đấu giá công khai để thu hồi nợ cho ngân hàng.

Đồng thời, Sacombank đã trình Ngân hàng Nhà nước NHNN phương án chi tiết và đang chờ phê duyệt. Nguồn lực để chia cổ tức đã sẵn sàng với lợi nhuận chưa phân phối đã lên trên 22.000 tỷ đồng, tương đương gần 100% vốn điều lệ và sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Do đó, quyền lợi của cổ đông vẫn được đảm bảo.

Năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2023. Đến cuối năm 2024, tổng tài sản dự kiến ở mức 724.100 tỷ đồng, tăng 10%, trong đó dư nợ tín dụng đạt 535.800 tỷ đồng, tăng 11% và sẽ được điều chỉnh phù hợp với hạn mức phân bổ. Nguồn vốn huy động dự kiến ở mức 636.600 tỷ đồng, cao hơn 10% so với cuối năm ngoái, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%. Các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn