Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/5

* MBB: Ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/6/2024.

* VPB: Ngày 22/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank (VPB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 23/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/5/2024.

* ANV: Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT CTCP Nam Việt (ANV – HOSE) đã bán ra 300.000 cổ phiếu ANV từ ngày 08/5 đến 10/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Thủy chỉ còn nắm giữ 70.000 cổ phiếu ANV, tỷ lệ 0,05%.

* EVE: CTCP Everpia (EVE – HOSE) thông qua việc triển khai kế hoạch trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến vào 06/6/2024 và thanh toán bắt đầu từ ngày 14/6/2024.

* BWE: Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu BWE, tỷ lệ 1,04% từ ngày 16/5 đến 13/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Phong chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu BWE nào.

* VNT: CTCP Transimex (TMS), cổ đông lớn của CTCP Giao nhận vận tải Ngoại thương (VNT – HNX) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu VNT từ ngày 13/5 đến 07/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, TMS đang nắm giữ hơn 3,63 triệu cổ phiếu VNT, tỷ lệ 21,84%.

* NHC: CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC), cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Bình - Ủy viên HĐQT CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC – HNX) đăng ký mua hơn 165.000 cổ phiếu NHC từ ngày 13/5 đến 11/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 595.000 cổ phiếu NHC, tỷ lệ 19,57%

* ATS: Ông Nguyễn Trương Quốc Cường, Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư ATS (ATS – HNX), đăng ký mua 170.000 cổ phiếu ATS từ ngày 14/5 đến 12/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Cường chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu ATS nào.

* MCF: Ngày 28/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Xây lắp – Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 29/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/6/2024.

* GKM: Ông Đinh Tuấn Anh, cổ đông lớn của CTCP GKM Holdings (GKM – HNX) đã bán ra 430.000 cổ phiếu GKM trong ngày 07/5. Qua đó, giảm sở hữu tại GKM xuống còn hơn 1,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,69%.

* TMC: Ngày 22/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023 của CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC – HNX) ngày đăng ký cuối cùng là 23/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/6/2024.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn