Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 22/2

* GEX: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý tại CTCP Tập đoàn Gelex (GEX – HOSE) đã bán ra 1 triệu cổ phiếu GEX trong ngày 16/2, Qua đó, giảm sở hữu chung của cả nhóm xuống còn hơn 42,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,97%.

* COM: Ngày 18/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 của CTCP Vật tư – Xăng dầu (COM – HOSE) ngày đăng ký cuối cùng là 19/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/4/2024.

* FCN: Ngày 26/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2022của CTCP Fecon (FCN – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 1%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/3/2024.

* APG: Ông Trần Thiên Hà, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán APG (APG – HOSE) đã bán ra 800.000 cổ phiếu APG trong ngày 20/2. Qua đó, giảm sở hữu tại APG xuống còn hơn 1,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,66%.

* NVL: CTCP Diamond Properties, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL – HOSE) đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 26/2 đến 26/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại NVL xuống còn hơn 171,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,79%.

* THG: Ngày 19/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2022 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 20/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/4/2024.

* CDC: Bà Đỗ Minh Thư, em dâu ông Nguyễn Ngọc Bền – Chủ tịch HĐQT CTCP Chương Dương (CDC – HOSE) đã bán ra hơn 252.000 cổ phiếu CDC từ ngày 24/1 đến 19/2 theo phương thức thỏa thuận. Qua đó, giảm sở hữu tại CDC xuống còn 67.200 cổ phiếu, tỷ lệ 0,31%.

* LAF: Ngày 14/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức năm 2023 của CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (LAF – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 15/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/4/2024.

* CLW: Công ty TNHH TM N.T.P, cổ đông lớn của CTCP Cấp nước Chợ Lớn (CLW – HOSE) đã mua vào hơn 114.000 cổ phiếu CLW từ ngày 19/1 đến 17/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Qua đó, nâng sở hữu tại CLW lên hơn 1,21 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,37%.

* GKM: Bà Nguyễn Thị Hoa, cổ đông lớn của CTCP KGM Holdings (GKM – HNX) đã bán ra 256.000 cổ phiếu GKM trong ngày 16/2. Qua đó, giảm sở hữu tại GKM xuống còn hơn 1,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,22% và không còn là cổ đông lớn của GKM.

* VTZ: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (VTZ – HNX) đã bán 3,2 triệu cổ phiếu VTZ từ ngày 24/1 đến 19/2. Qua đó, giảm sở hữu tại VTZ xuống còn hơn 4,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,2%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn