Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/5

* NVL: CTCP NovaGroup, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL – HOSE) đã bị công ty chứng khoán bán hơn 3,46 triệu cổ phiếu NVL cầm cố từ ngày 24/4 đến 27/4. Qua đó, giảm sở hữu tại NVL xuống còn hơn 567,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 29,08%.

* GMH: Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2022 của CTCP Minh Hưng Quảng Trị (GMH – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/6/2023. Liên quan đến GMH, Công ty vừa có quyết định phát hành hơn 577.000 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1.000:35, thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023.

* BMP: Ngày 28/4, HĐQT CTCP Nhựa Bình Minh (BMP – HOSE) đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 53%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 20/5/2023 và thanh toán bắt đầu từ ngày 10/6/2023.

* ACL: Ông Trần Tuấn Khanh, Phó tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL – HOSE) đăng ký bán toàn bộ hơn 2,37 triệu cổ phiếu ACL sở hữu, tỷ lệ 4,73%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09/5 đến 07/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DIG: Bà Hà Thị Thanh Châu, em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG – HOSE) chỉ bán được hơn 67.000 cổ phiếu DIG trong tổng số 185.000 cổ phiếu DIG đăng ký bán từ ngày 30/3 đến 28/4. Qua đó, bà Châu còn nắm giữ hơn 206.000 cổ phiếu DIG, tỷ lệ 0,03%.

* SAM: CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI), cổ đông của CTCP SAM Holdings (SAM – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 2,96 triệu cổ phiếu SAM sở hữu, tỷ lệ 0,78% từ ngày 06/4 đến 28/4 theo phương thức thỏa thuận.

* LCG: Ngày 4/5, HĐQT CTCP Lizen (LCG – HOSE) đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 19/5/2023.

* VNS: Ngày 15/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS– HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 16/5. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/5/2023.

* DDG: Bà Yang Kiều An, con của bà Trần Kim Sa – Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG – HNX) đã bán được hơn 0,52 triệu cổ phiếu DDG trong tổng số 1 triệu cổ phiếu DDG đăng ký bán từ ngày 21/4 đến 25/4. Sau giao dịch, bà Kiều An còn nắm giữ hơn 477.000 cổ phiếu DDG, tỷ lệ 0,8%.

* CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh, cổ đông của CTCP Cảng An Giang (CAG – HNX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu CAG từ ngày 05/5 đến 02/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 301.000 cổ phiếu CAG, tỷ lệ 2,19%.

* TVC: Bà Phạm Thanh Hoa, Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC – HNX) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu TVC từ ngày 07/4 đến 27/4. Sau giao dịch, bà Hoa đã nâng sở hữu tại TVC lên hơn 2,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,52%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn