Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 9/1

* VIB: Ngày 19/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2203 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 22/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/2/2024.

* ORS: CTCP Chứng khoán Tiên Phong – TPBS (ORS – HOSE) thông qua việc phát hành 100 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận quyền mua vào 19/1/2024.

* MBB: Ngày 17/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 18/1. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 19/4/2024 tại TP. Hà Nội.

* OCB: Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc – Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB – HOSE) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu OCB từ ngày 11/1 đến 08/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Triều sẽ giảm sở hữu tại OCB xuống còn hơn 4,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,243%.

* BMC: Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, cổ đông lớn của CTCP Khoáng sản Bình Định (BMC – HOSE) đăng ký bán hơn 1,16 triệu cổ phiếu BMC từ ngày 11/1 đến 31/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại BMC xuống còn 1,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,9%.

* CLC: Ngày 8/1, HĐQT CTCP Cát Lợi (CLC – HOSE) đã có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 30/1/2024 và thanh toán bắt đầu từ ngày 28/2/2024.

* FCN: Ông Trần Trọng Thắng, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Fecon (FCN – HOSE) đăng ký bán 350.000 cổ phiếu FCN từ ngày 11/1 đến 09/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thắng sẽ giảm sở hữu tại FCN xuống còn hơn 281.000 cổ phiếu.

* DBC: Bà Nguyễn Thị Tân Hòa, con của ông Nguyễn Như So – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC – HOSE) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu DBC từ ngày 11/1 đến 07/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hòa sẽ giảm sở hữu tại DBC xuống còn hơn 4,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,8%.

* TDG: Ông Lê Minh Hiếu, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư TDL Global (TDG – HOSE) đã bán ra hơn 681.000 cổ phiếu TDG từ ngày 07/12/2023 đến 05/1/2024 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hiếu đã giảm sở hữu tại TDG xuống còn hơn 1,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,18%.

* S4A: Ngày 18/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Thủy điện Sê San 4 (S4A – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 19/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/1/2024.

* BWE: Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch HĐQT CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (BWE – HOSE) đã mua vào 500.000 cổ phiếu BWE từ ngày 25/12/2023 đến 05/1/2024 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thiền đã nâng sở hữu tại BWE lên hơn 8,96 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,65%.

* MAC: Ông Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên HĐQT CTCP Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải (MAC – HNX) đã mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu MAC, tỷ lệ 6,64% từ ngày 04/12 đến 29/12/2023. Trước đó, ông Trúc chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu MAC nào.

* BAB: Ngày 11/1/2024 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 12/1/2024. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:75 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 75 cổ phiếu mới).

* PSE: CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PSE – HNX) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu tổng doanh thu hơn 3.184,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18,24 tỷ đồng, cổ tức theo tỷ lệ 10%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn