Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) có lợi nhận trở lại trong quý IV/2023 nhờ lãi công ty liên kết

Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) có lợi nhận trở lại trong quý IV/2023 nhờ lãi công ty liên kết

Trong quý IV/2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 137,66 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 189,65 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 182,86 tỷ đồng, tức tăng thêm 372,51 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 51,8%, về 32%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 15,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 5,89 tỷ đồng, lên 44,06 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 4,3%, tương ứng tăng thêm 3,22 tỷ đồng, lên 77,74 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 70,2%, tương ứng giảm 228,74 tỷ đồng, về 96,91 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 190,17 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 9,29 tỷ đồng, tức tăng thêm 199,46 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 7,2%, tương ứng giảm 1,59 tỷ đồng, về 20,58 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận lỗ hoạt động cốt lõi 73,43 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 309,65 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý cuối năm 2023, lợi nhuận gộp mà Tập đoàn Đầu tư I.P.A tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty có lãi đột biến chủ yếu do lãi từ công ty liên doanh, liên kết.

Luỹ kế trong năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 347,13 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 339,59 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 347,8 tỷ đồng, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 99,9% so với kế hoạch lãi 348 tỷ đồng trong năm 2023.

Tạm lỗ tới 53,1% tổng giá trị đầu tư vào cổ phiếu CRE

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Đầu tư I.P.A tăng 0,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 59,6 tỷ đồng, lên 8.833,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 4.925,6 tỷ đồng, chiếm 55,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.395,2 tỷ đồng, chiếm 27,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu đầu tư chứng khoán giảm 62,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 610,6 tỷ đồng, về 369,3 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn tăng 13,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 602,1 tỷ đồng, lên 4.925,6 tỷ đồng …

Đối với danh mục đầu tư chứng khoán, Tập đoàn Đầu tư I.P.A cho biết trong năm đã giảm giá trị đầu tư trái phiếu từ 979,9 tỷ đồng, về 369,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết trái phiếu đang đầu tư thuộc công ty nào phát hành.

Tập đoàn Đầu tư I.P.A đang đầu tư hơn 4.162 tỷ đồng vào Chứng khoán VNDirect

Tập đoàn Đầu tư I.P.A đang đầu tư hơn 4.162 tỷ đồng vào Chứng khoán VNDirect

Về danh sách khoản đầu tư dài hạn, chủ yếu là đầu tư vào công ty liên kết. Trong đó, Công ty nắm giữ 25,84% vốn tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã VND – sàn HOSE), tương ứng giá trị đầu tư 4.162,8 tỷ đồng; nắm giữ 48,6% vốn, tương ứng đầu tư 209,5 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

Được biết, trong năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã chuyển nhượng 20,46 triệu cổ phiếu, tương ứng 51,15% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ với giá 11.000 đồng/cổ phiếu, giá trị chuyển nhượng là 225,06 tỷ đồng (lỗ hơn 6,71 tỷ đồng). Trong đó, sau giao dịch đã chuyển từ hạch toán đầu tư vào Công ty con sang đầu tư vào Công ty liên kết.

Ngoài ra, đối với danh mục đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, tại thời điểm cuối năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đang đầu tư 928,4 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế kỷ (CenLand, mã CRE – sàn HOSE), trích lập dự phòng 493,24 tỷ đồng (đầu năm chỉ trích lập 407,22 tỷ đồng, tăng trích lập thêm 86,02 tỷ đồng trong năm 2023), tương ứng tạm lỗ tới 53,1% tổng giá trị đầu tư.

Được biết, trong Đại hội đồng cổ đông năm 2023, lãnh đạo Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã lý giải việc đầu tư vào CenLand để bắt đầu học hỏi, tiếp cận mảng dịch vụ bất động sản.

Trong đó, có những dự án Tập đoàn Đầu tư I.P.A đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, đầu tư tài chính..., nhưng Tập đoàn đều tham gia đồng hành, kiến tạo cùng CenLand để tìm ra “công thức thành công” chứ không chỉ đơn giản là một thương vụ đầu tư tài chính.

Về vấn đề nhiều khoản đầu tư của Tập đoàn đang nằm trong diện thua lỗ, Tập đoàn Đầu tư I.P.A cũng khẳng định lỗ chủ yếu do các hoạt động đầu tư bị tắc nghẽn, tất cả các khoản đầu tư hiện đều đang ở trạng thái chờ. Nguyên do bởi trong năm 2022 nhiều dự án nói chung đều bị dừng lại do vấn đề pháp lý, để có thể hoàn thiện thì công ty đang đẩy nhanh việc củng cố pháp lý, giấy tờ.

Quay trở lại Báo cáo tài chính quý IV/2023, về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm nhẹ 4,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 194,6 tỷ đồng, về 4.392,5 tỷ đồng và bằng 108% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 3.330,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.062,1 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/2, cổ phiếu IPA tăng 200 đồng, lên 15.600 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn