Techcombank chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 19/3

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - Mã: TCB) vừa công bố thời điểm đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 là ngày 19/3. 

ĐHĐCĐ dự kiến được tổ chức tại Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian tổ chức, địa điểm cụ thể và nội dung họp vẫn chưa được Techcombank công bố.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở mức 22.900 tỷ đồng, sau thuế đạt 18.200 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này đã vượt qua kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2023 giao. 

Ngoài ra, theo công bố của Techcombank, ngân hàng dự kiến đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm bằng tiền mặt ít nhất 20%/tổng lợi nhuận, tương đương 4 - 5% vốn chủ sở hữu tại thời điểm đầu năm, ước tính khoảng 1.500 đồng/cổ phiếu cho năm 2024. Theo Tổng Giám đốc Jens Lottner, kế hoạch này sẽ được đưa ra thảo luận tại ĐHĐCĐ năm 2024.

Tính đến cuối quý IV/2023, tổng tài sản của ngân hàng ở mức gần 849.500 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm ngoái. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ là 19,2%, chủ yếu từ tăng cho vay với khách hàng tổ chức.

Tiền gửi khách hàng ở mức 454.700 tỷ đồng, tăng 26,9% so với đầu năm và 11,2% so với quý III. Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank (tính bằng nợ nhóm 3,4 và 5 chia tổng cho vay khách hàng) ở mức 1,16%, cải thiện so với quý III/2023.

Xem thêm tại vietnambiz.vn