Thêm 3 ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm từ ngày 9/5: TPBank, GPBank, SeABank

Ngày 8/3, có 3 ngân hàng công bố điều chỉnh tăng mạnh lãi suất là TPBank, PGBank và SeABank.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) công bố điều chỉnh tăng 0,2 điểm % đối với các kỳ hạn từ 1-12 tháng và tăng 0,2-0,4%/năm tại kỳ hạn 18-36 tháng.

Cụ thể, với sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến, TPBank niêm yết lãi suất cho kỳ hạn 1 tháng là 3%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 3,3%/năm và 6-9 tháng là 4,2%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, TPBank giữ nguyên mức lãi suất 4,9%/năm.

Tại kỳ hạn 18 tháng, TPBank điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm lên mức 5,3%/năm.

Tại kỳ hạn 24 và 36 tháng, TPBank tăng lãi suất thêm 0,4%/năm và 0,3%/năm lên mức 5,6%/năm.

Bên cạnh đó, TPBank cũng tăng 0,2-0,4%/năm cho nhiều kỳ hạn gửi tại sản phẩm Tiết kiệm tại quầy và Tiết kiệm LiveBank. Trong đó, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được TPBank áp dụng là 5,65%/năm dành cho kỳ hạn 24-36 tháng theo sản phẩm Tiết kiệm LiveBank.

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - Mã: PGB) cũng vừa công bố tăng 0,4 điểm % cho kỳ hạn 12 và 13 tháng lên lần lượt 4,7%/năm và 4,8%/năm.

Cụ thể, tại kỳ hạn 18 tháng, TPBank tăng thêm 0,2%/năm lên mức 5%/năm.

Tại kỳ hạn 24-36 tháng, TPBank tăng lãi suất lên 5,4%/năm.

Tại các kỳ hạn 1-11 tháng, PGBank giữ nguyên mức lãi suất.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng thêm 0,3%/năm đối với tất cả mức tiền gửi, dao động trong khoảng 4,35-4,55%/năm. Trong khi giữ nguyên tại các kỳ hạn khác. Hiện lãi suất huy động cao nhất tại SeABank là 5,4%/năm dành cho tiền gửi từ 10 tỷ trở lên tại kỳ hạn 18-36 tháng. Với số tiền dưới 10 tỷ, lãi suất tiết kiệm cao nhất tại SeABank dao động trong khoảng 5,2-5,35%/năm.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn