Theo dấu dòng tiền cá mập 31/03: Tự doanh tiếp tục mua ròng mạnh VPB

Phiên giao dịch ngày 31/03, tự doanh và khối ngoại đều mua ròng. Theo đó, tự doanh mua ròng 267.3 tỷ đồng, còn khối ngoại mua ròng 68.1 tỷ đồng.

Theo dấu dòng tiền cá mập 31/03: Tự doanh tiếp tục mua ròng mạnh VPB

Phiên giao dịch ngày 31/03, tự doanh và khối ngoại đều mua ròng. Theo đó, tự doanh mua ròng 267.3 tỷ đồng, còn khối ngoại mua ròng 68.1 tỷ đồng.

Cổ phiếu được tự doanh mua nhiều nhất là VPB với giá trị 98.9 tỷ đồng, trong khi đó cổ phiếu bị tự doanh bán nhiều nhất là MSN với giá trị 12.1 tỷ đồng. Cả giá trị bán và mua đều chênh khá lớn so với phần còn lại.

Nguồn: VietstockFinance

Cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất là HPG, đạt 80.6 tỷ đồng. Xếp vị trí thứ 2 và 3 là nhóm cổ phiếu thuộc "họ Vingroup" là VHMVIC lần lượt là 58.5 tỷ đồng và 49.9 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại tập trung bán ròng cổ phiếu STB với giá trị 101.4 tỷ đồng.

Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Kha Nguyễn

FILI