Thị trường chứng quyền 16/02/2024: Duy trì sự sôi động

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/02/2024, toàn thị trường có 92 mã tăng, 55 mã giảm và 48 mã tham chiếu.

Độ rộng thị trường trong 20 phiên gần nhất. Đvt: Phần trăm (%)

Nguồn: VietstockFinance

Trong phiên giao dịch ngày 15/02/2024, bên mua tiếp tục dẫn dắt thị trường khiến phần lớn các mã chứng quyền tăng. Cụ thể, các mã chứng quyền lớn trong nhóm tăng giá là CMBB2306, CTCB2302, CHPG2309 và CVIB2302.

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 15/02 đạt 60.01 triệu CW, tăng 18.75%; giá trị giao dịch đạt 61.73 tỷ đồng, tăng 31.77% so với phiên 07/02. Trong đó, CSTB2322 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng và giá trị giao dịch, với tổng khối lượng đạt 5.26 triệu CW, tương đương giá trị 4.39 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên 15/02 với tổng mức mua ròng đạt 2.1 triệu CW. Trong đó, CHPG2313 và CSTB2331 là hai mã được mua ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS, SSI, HCM, ACBS, VND hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

Nguồn: VietstockFinance

lII. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 16/02/2024, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CMBB2306 và CMBB2313 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CSTB2314 và CHPG2317 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Xem thêm tại vietstock.vn