Thủy điện A Vương muốn 'xóa"'quỹ Đầu tư để chia cổ tức

Nội dung chính:

Thủy điện A Vương muốn dùng 359 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối và quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức, qua đó “xóa” sạch quỹ Đầu tư phát triển.

Năm nay, tổng tỷ lệ tạm ứng cổ tức của Thủy điện A Vương đã là 70,65% bằng tiền mặt, tương ứng 530 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương (UpCOM: AVC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và từ quỹ Đầu tư phát triển.

Theo đó, tỷ lệ chia trả cổ tức từ 2 nguồn trên là 47,89%, tương ứng với số tiền hơn 359 tỷ đồng. Trong đó, 196 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại trước năm 2023 và 164 tỷ đồng lấy từ quỹ Đầu tư phát triển.

Tại thời điểm cuối quý III/2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Thủy điện A Vương là 663 tỷ đồng, quỹ Đầu tư phát triển có 164 tỷ đồng. Như vậy, theo phương án trình cổ đông lần này, công ty muốn sử dụng 30% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 100% quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức.

Việc “xóa” quỹ Đầu tư phát triển để chia cổ tức cho thấy nhiều khả năng, công ty không đầu tư mở rộng hoạt động trong thời gian tới.

Thủy điện A Vương muốn 'xóa"'quỹ Đầu tư để chia cổ tức - Ảnh 1.

Quỹ đầu tư phát triển là quỹ được hình thành từ khoản tiền trích ra từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Các tổ chức lập Quỹ đầu tư phát triển với mục đích mở rộng sản xuất, kinh doanh, đổi mới, thay thế máy móc thiết bị, cơ sở vật chất và áp dụng thêm nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm thúc đẩy lợi nhuận.

Tỷ lệ cổ tức chính thức năm 2023 của Thủy điện A Vương sẽ được chốt vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức vào năm sau.Phương án lấy trích nguồn từ quỹ Đầu tư Phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mà công ty xin ý kiến cổ đông trong thời gian tới chỉ là phương án tạm ứng cổ tức.

Trong năm 2023, công ty đã chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2023 làm 3 đợt với tổng tỷ lệ lên tới 70,65% bằng tiền mặt, tương ứng 530 tỷ đồng. Đây là mức chia kỷ lục từ trước đến nay của Thủy điện A Vương. Tỷ lệ này cũng vượt xa kế hoạch đã đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 35%. Trong 3 đợt chốt quyền, Thủy điện A Vương đã chia 2 đợt (tổng tỷ lệ 49,7%), còn một đợt sẽ chia vào đầu năm tới.

Với tỷ lệ nắm giữ 87,45% vốn điều lệ Thủy điện A Vương,  Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần (Genco2) ước tính nhận về 463 tỷ đồng từ 3 đợt tạm ứng cổ tức năm 2023 của Thủy điện A Vương.

Về tình hình kinh doanh của Thủy điện A Vương, 9 tháng đầu năm 2023, công ty đạt doanh thu 499 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp ghi nhận  281 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 38% so với cùng kỳ 2022.

Xem thêm tại cafef.vn