Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) lãi hơn 46 tỷ đồng trong tháng 10, tăng 7%

Thuỷ điện Thác Mơ (TMP) lãi hơn 46 tỷ đồng trong tháng 10, tăng 7%

Trong tháng 10, Thác Mơ ghi nhận doanh thu thuần đạt 80 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, do giá vốn tăng đến 16%, lên 24 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 8%, về mức 55 tỷ đồng.

Trong tháng, doanh thu tài chính của Công ty tăng mạnh từ 274 triệu đồng lên đến hơn 9 tỷ đồng do lãi tiền gửi, cho vay tăng. Trong khi đó, chi phí tài chính (toàn bộ là lãi vay) giảm được 13%, xuống còn 2,5 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22%, lên hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả, Thuỷ điện Thác Mơ lãi 46 tỷ đồng trong tháng 10, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung cả 10 tháng 2023, TMP mang về 714 tỷ đồng doanh thu thuần và 395 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 19% và 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, TMP đặt mục tiêu doanh thu đạt 631,56 tỷ đồng, giảm gần 42% so với thực hiện năm trước và mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 297 tỷ đồng, giảm đến 49%. Như vậy, với kết quả 10 tháng, Công ty đã vượt 33% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối tháng 10, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 2.328 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh nghiệp có hơn 39,4 tỷ đồng là tiền và 121,2 tỷ đồng các khoản tương đương tiền; 391,5 tỷ đồng là đầu tư tài chính ngắn hạn. Ngoài ra, các khoản thu ngắn hạn khách hàng của Công ty tăng mạnh 99% lên 567 tỷ đồng; riêng Công ty Mua bán điện là hơn 526,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, Thuỷ điện Thác Mơ còn gần 601 tỷ đồng nợ ngắn hạn, giảm nhẹ so với đầu năm, hơn một nửa nợ là nợ vay tài chính dài hạn với 327,8 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, ngày 27/11 tới đây, TMP sẽ chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền cho cổ đông, tỷ lệ 26% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 08/12. Với 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TMP sẽ phải chi tương đương 182 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Cổ đông lớn nhất của TMP là Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGenco2) sở hữu hơn 36,3 triệu cổ phiếu TMP, tỷ lệ 51,92% sẽ nhận về hơn 94 tỷ đồng cổ tức từ TMP. Ngoài ra, Công ty TNHH Năng lượng R.E.E sở hữu 29,8 triệu cổ phiếu, chiếm 42,63% vốn tại TMP sẽ được nhận về hơn 74 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/11, cổ phiếu TMP đứng tại giá tham chiếu với 61.600 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn