TNG lên kế hoạch lợi nhuận năm 2024 tăng trưởng gần gấp rưỡi, chia cổ tức 16%

Theo đó, TNG lên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu 7.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11,35% và 41,27% so với kết quả đạt được năm 2023. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến duy trì ở mức tối thiểu 16%.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, TNG dự kiến sẽ trích hơn 181,6 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 16%, trong đó Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt 8% và dự kiến phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 8%.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm gần nhất

Tại đại hội, TNG cũng sẽ xin ý kiến hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt. Đồng thời, thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 với số lượng chào bán hơn 12,26 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 10 quyền được mua 1 cổ phiếu mới, với mức giá 10.000 đồng/CP.

Thời gian dự kiến chào bán cổ phiếu phát hành thêm là quý III – IV/2024, sau khi được UBCK cấp giấy chứng nhận chào bán; còn thời gian phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 dự kiến trong quý II – III/2024.

Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến hơn 122,6 tỷ đồng, TNG sẽ dùng để thanh toán tiền nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, TNG đã thông qua việc phát hành dự kiến được thực hiện thông qua 3 hình thức: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (tối đa 8,40 triệu cổ phiếu); phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tối đa 11,35 triệu cổ phiếu) và phát hành riêng lẻ (tối đa 12,48 triệu cổ phiếu). Theo đó, Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu.

Ngoài ra, HĐQT Công ty sẽ trình đại hội một số nội dung khác như tiếp tục triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng và thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng; mức thù lao của HĐQT năm 2023 và năm 2024; phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024…

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/4, cổ phiếu TNG đứng tại mức giá 21.900 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh 0,95 triệu đơn vị.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn