23:16, 12/09/2022

Tự doanh 12/09: Bán ròng mạnh nhất MWG

Phiên 12/09, tự doanh bán ròng gần 393 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh là MWG (hơn 69 tỷ đồng), ACB (gần 45 tỷ đồng), VPB và HPG (35 tỷ đồng)...

Trong bài viết này:

    Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 12/09
    Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 12/09

    Khang Di

    FILI