Tự doanh 22/08: Bán ròng GAS

Phiên 23/08, tự doanh công ty chứng khoán quay sang bán ròng gần 413 tỷ đồng. Trong đó, GAS và POW là 2 mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt gần 52 và 28 tỷ đồng.

Tự doanh 22/08: Bán ròng GAS

Phiên 23/08, tự doanh công ty chứng khoán quay sang bán ròng gần 413 tỷ đồng. Trong đó, GASPOW là 2 mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt gần 52 và 28 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 23/08

Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 23/08

Thu Minh

FILI