Tuần tới, một ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt

Tuần tới, một ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo kế hoạch đã công bố, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB – Mã: VIB) sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả 6,5% cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2023 (mỗi cổ phần được nhận 650 đồng) vào ngày 19/4, tức thứ Sáu tuần tới. Ngày thực hiện thanh toán cổ tức là 17/5/2024.

Với hơn 2.536,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến VIB sẽ chi gần 1.649 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, VIB đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/1 để tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng và với hơn 2.536,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VIB đã chi tương ứng 1.522 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức ngày 2/4, VIB đã thông qua kế hoạch chia cổ tức với tổng tỷ lệ là 29,5% vốn điều lệ, gồm 12,5% cổ tức tiền mặt và 17% cổ phiếu thưởng. Trong đó, tổng số tiền sử dụng để chi trả cổ tức tiền mặt là 3.171 tỷ đồng.

Về kế hoạch trả thưởng cổ phiếu, ngân hàng sẽ phát hành 431,3 triệu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 17% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu VIB tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu mới).

Ngoài VIB, 6 ngân hàng khác cũng có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt trong năm nay là Techcombank (15%), ACB (10%), HDBank (10%), VPBank (10%), MB (5%) và Eximbank (3%).

Xem thêm tại cafef.vn