TV3: Sau kiểm toán, lãi ròng 2020 tăng 58% so với năm trước

TV3: Sau kiểm toán, lãi ròng 2020 tăng 58% so với năm trước

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (HNX: TV3) vừa công bố BCTC kiểm toán năm 2020. Trong đó, lãi ròng 2020 giảm nhẹ so với trước kiểm toán nhưng lại tăng 58% so với năm trước (trước kiểm toán tăng 16%). Nguyên nhân là do lãi ròng 2019 kiểm toán của đơn vị này giảm 30% so với báo cáo trước đó.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của TV3. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020 của TV3

Trong năm 2020, doanh thu của TV3 ghi nhận hơn 399 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm. Kết quả, TV3 ghi nhận lãi ròng tăng 58%, lên gần 19 tỷ đồng. Theo TV3, nguyên nhân là do doanh thu năm nay tăng so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của TV3 ghi nhận gần 315 tỷ đồng, tăng 5% so với hồi đầu năm. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11%, xuống còn 121 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 200 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm với toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, phải trả người lao động chiếm 40% và người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 22% tổng nợ.

Đáng chú ý, kiểm toán đưa ra vấn đề cần nhấn mạnh đối với BCTC năm 2020 của TV3. Cụ thể, trong năm 2020, liên quan đến gói thầu khảo sát thiết kế của Dự án Thủy điện Sông Bung 2, các Công ty bảo hiểm (bao gồm Tổng CTCP Bảo hiểm toàn cầu, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không) đã nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án Nhân dân TP.HCM yêu cầu các nhà thầu tư vấn có liên quan đến sự cố tại hầm dẫn dòng công trình thủy điện Sông Bung 2 năm 2016 gồm TV3, Viên nghiên cứu Khảo sát thiết kế Côn Minh (KHIDI) và CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) phải liên đới bồi hoàn số tiền các Công ty Bảo hiểm yêu cầu bồi thường hơn 6.5 tỷ đồng. Đơn khởi kiện không nêu chi tiết số tiền đòi bồi hoàn của từng nhà thầu tư vấn.

Ban TGĐ TV3 đã gửi Tòa án Nhân dân TP.HCM bản ý kiến ngày 22/09/2020 nêu sản phẩm thi công hiện trường của tháp van hầm dẫn dòng không phải là sản phẩm của tư vấn thiết kế KHIDI và TV3, do vậy TV3 không chịu trách nhiệm đối với một sản phẩm không phải là thiết kế của mình. Đến thời điểm lập báo cáo này, TV3 chưa nhận được thông báo từ Tòa án về lịch hòa giải và xét xử. Theo đó, BCTC chưa bao gồm những ảnh hưởng (nếu có) liên quan đến kết quả vụ kiện trên.

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút