VietinBank: Nợ xấu tăng 90%, lợi nhuận quý 3 gần như đi ngang

VietinBank: Nợ xấu tăng 90%, lợi nhuận quý 3 gần như đi ngang

Theo BCTC hợp nhất vừa công bố, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSECTG) báo lãi trước thuế quý 3 đi ngang so với cùng kỳ, đạt gần 3,061 tỷ đồng. Nợ xấu cuối quý 3 lại tăng đến 90% so với đầu năm.

Hoạt động kinh doanh trong quý 3 không có quá nhiều nổi bật so với cùng kỳ. Hoạt động chính chỉ tăng 9% so với cùng kỳ, thu về 9,872 tỷ đồng.

Các nguồn thu nhập phi tín dụng như lãi từ dịch vụ (+9%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+4%) cũng tăng “èo uột", thậm chí một số hoạt động còn đi lùi như lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (-36%), lãi từ hoạt động khác (-47%).

Duy chỉ có hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư là tăng trưởng mạnh với khoản lãi gấp 2.2 lần cùng kỳ, thu về gần 233 tỷ đồng.

Kỳ này, VietinBank chỉ tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 14% so với cùng kỳ, dành ra 5,548 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước thuế gần như đi ngang khi chỉ tăng 5%, đạt 3,061 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, trong khi nguồn thu chính tăng trưởng 24% thì hầu hết các nguồn thu ngoài lãi lại đi lùi so với cùng kỳ. Ngân hàng dành ra hơn 14,004 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng (tăng 22%), do đó báo lãi trước thuế tăng 34%, đạt 13,911 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ cũng tăng 34%, đạt gần 11,172 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ Ngân hàng đạt 13,634 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Nếu so với kế hoạch 16,800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đề ra cho cả năm 2021, VietinBank đã thực hiện được 81% chỉ tiêu.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2021 của CTG. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của CTG

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản VietinBank tăng 8% so với đầu năm, lên gần 1.45 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN sụt giảm mạnh 52% (còn 27,798 tỷ đồng), cho vay TCTD khác tăng 80% (17,879 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 7% (hơn 1.08 triệu tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, cho vay khách hàng tăng 8% so với đầu năm (hơn 1.07 triệu tỷ đồng), các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm 61% (còn 17,290 tỷ đồng), tiền gửi tại các TCTD khác giảm 48% (còn 51,657 tỷ đồng), tiền vay TCTD khác gấp 3.6 lần (108,696 tỷ đồng)…

9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VietinBank âm đến 27,277 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ âm 7,256 tỷ đồng, chủ yếu là do tăng các khoản tiền, vàng gửi và cho vay TCTD khác, tăng các khoản về kinh doanh chứng khoán, tăng các khoản cho vay khách hàng…

Một số chỉ tiêu tài chính của CTG tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của CTG

Điểm trừ lớn nhất của VietinBank là chất lượng nợ vay tại thời điểm 30/09/2021 xấu đi so với đầu năm, tổng nợ xấu tăng đến 90%, ghi nhận 18,097 tỷ đồng. Nợ có khả năng mất vốn dịch chuyển sang 2 nhóm nợ xấu còn lại. Tăng mạnh nhất là nợ nghi ngờ (gấp 7.2 lần), chiếm đến 11,630 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0.94% đầu năm lên 1.67%.

Chất lượng nợ vay của CTG tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của CTG

Hàn Đông

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút