VOSCO: Doanh thu tăng nghìn tỷ, tỷ suất lợi nhuận giảm mạnh

Trong đó, doanh thu thuần về vận tải năm 2023 đạt gần 2.000 tỷ đồng, giảm gần 16.3%  so với năm 2022; Lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh vận tải đạt gần 141 tỷ đồng, giảm 70% so với năm trước.

Mặc dù, trong Quý IV/2023, VOSCO còn ghi nhận khoản lãi từ tái cơ cấu là 84 tỷ đồng, lãi từ bán tàu Neptune Star gần 60 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận cả năm 2023 giảm mạnh so với năm 2022. Nguyên nhân là do thị trường tàu hàng khô và tàu container giảm sút, nhiều tàu phải chạy nội địa thay vì các tuyến nước ngoài như trước đây.

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần năm 2023 của mảng vận tải chỉ đạt 7%, trong khi năm 2022 là 19,9%.

Được biết, năm 2023, VOSCO ghi nhận gần 1.190 tỷ đồng doanh thu thương mại dịch vụ, chủ yếu là thương mại than. Doanh thu này tăng 4.033%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng gần 30%, đạt 14,4 tỷ đồng. Theo đó lĩnh vực kinh doanh thương mại năm 2023 có tỷ suất lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp/doanh thu thuần chỉ đạt 1,21%, trong khi năm 2022 đạt 37,6%.

Chỉ số lãi cơ bản trên cổ phiếu chỉ đạt 1.110 đồng/cp, trong khi năm 2022 đạt 3.485 đồng/cp.

Tại ngày 31/12/2023, VOSCO ghi nhận tổng tài sản hơn 2.715 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.581 tỷ đồng, tăng 377 tỷ đồng so với đầu năm.

Cuối năm 2023, Công ty ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh đạt 260 tỷ đồng, bên cạnh đó, các khoản đầu tư tài chính cũng ghi nhận 565 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VOSCO ghi nhận nợ phải trả đạt 1.043 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 10% so với đầu năm; Vốn chủ sở hữu cũng đạt hơn 1.672 tỷ đồng, tăng nhẹ 9,4%, nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này đạt 217 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 05/2023, Hội đồng quản trị công ty đã quyết định mở hạn mức tín dụng ngắn hạn khoảng 500 tỷ đồng tại các ngân hàng để thực hiện phương án mua bán than từ Indonesia về Việt Nam. Nhưng theo Báo cáo tài chính riêng hợp nhất, tại ngày 31/12/2023, công ty chưa ghi nhận dư nợ tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/02/2024, VOS có giá đóng cửa 12,050 đồng/ cổ phần.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 4/2023, VOSCO chỉ đạt 76% kế hoạch về lợi nhuận và đạt 199,6% kế hoạch về tổng doanh thu năm 2023. Dự kiến, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4 tới đây.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn