Vừa báo lãi cao nhất 17 quý đổ lại, một doanh nghiệp hàng không quyết trả nợ cổ tức năm 2019

Ngày 24/11 tới đây CTCP Suất ăn hàng không Nội Bài (mã chứng khoán NCS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 22/12/2023. Tổng số tiền chi trả cổ tức đợt này khoảng 27 tỷ đồng.

Kể từ năm 2020, ngành hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19, NCS cũng không ngoại lệ, do đó doanh nghiệp này đã không thực hiện chi trả cổ tức trong 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên trước đó doanh nghiệp này luôn trả cổ tức đều đặn cho cổ đông qua các năm.

Về tình hình kinh doanh, quý 3/2023 NCS ghi nhận doanh thu đạt 164 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, tăng 33% so với kỳ này năm trước. Đây là quý có lợi nhuận cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây nhờ sự hồi phục của thị trường hàng không.

Vừa báo lãi cao nhất 17 quý đổ lại, một doanh nghiệp hàng không quyết trả nợ cổ tức năm 2019

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Suất ăn Hàng không Nội Bài ghi nhận 447 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 60% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 30,3 tỷ đồng, hoàn thành 85% chỉ tiêu lợi nhuận năm. Lợi nhuận sau thuế công ty đạt hơn 30 tỷ đồng tăng đáng kể so với thời điểm cùng kỳ lỗ 3 tỷ đồng.

Cung cấp suất ăn trên máy bay, một doanh nghiệp báo lãi 30 tỷ đồng

Xem thêm tại nguoiquansat.vn