DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Báo cáo tài chính Quý 4/2020

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tài chính Quý 4/2020. Doanh thu hoạt động tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ sang ghi nhận có lãi là những điểm đáng chú ý trong Báo cáo tài chính quý 4/2020.
2021-01-19T16:21:10

Báo cáo tài chính Quý 3/ 2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 3/2020 Công văn Giải trình biến động Lợi nhuận sau…
2020-10-19T18:14:43

Báo cáo tài chính bán niên 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2020 đã kiểm toán

Doanh thu hoạt động đạt 9,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 83% so với cùng kỳ năm 2019.
2020-08-14T14:18:10

Báo cáo tài chính Quý 2/2020

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tài chính Quý 2/2020.
2020-07-17T16:39:56

Báo cáo tài chính Quý 1/ 2020

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1/ 2020.
2020-04-19T16:57:22

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2019

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin: Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính được kiểm toán tại ngày…
2020-03-26T17:48:38

DNSE công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kế thúc ngày 31/12/2019

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết…
2020-03-26T17:48:10

DNSE công bố: Báo cáo tài chính Quý 4/2019

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2019.   Chi tiết vui lòng xem File…
2020-01-20T17:41:18

DNSE công bố: Báo cáo tài chính Quý 3/2019

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3/2019.   Chi tiết vui lòng xem File…
2019-10-18T17:40:57

DNSE công bố: BCTC bán niên 2019 được kiểm toán

Công ty CP Chứng khoán Đại Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019.
2019-08-14T17:47:56