Tin tức & sự kiện

27/09/2022

CPDR2201: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

21/09/2022

CPDR2201: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

16/09/2022

CPDR2201: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

20/04/2022

CPDR2201: Thông báo điều chỉnh chứng quyền

04/03/2022

Thị trường chứng quyền 04/03/2022: CMWG2108 và CPDR2201 đang được định giá hấp dẫn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 03/03/2022, toàn thị trường có 61 mã tăng, 21 mã giảm và 14 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 4.7 triệu đơn vị.

01/03/2022

Thị trường chứng quyền 01/03/2022: CPDR2201 và CMWG2113 đang được định giá hấp dẫn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/02/2022, toàn thị trường có 58 mã giảm, 21 mã tăng và 07 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 1.1 triệu đơn vị.

22/02/2022

Thị trường chứng quyền 22/02/2022: CMWG2113 và CPDR2201 đang được định giá hấp dẫn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/02/2022, toàn thị trường có 34 mã tăng, 39 mã giảm và 17 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục mua ròng với tổng mức mua ròng hơn 380 ngàn đơn vị.

10/02/2022

Thị trường chứng quyền 10/02/2022: CPDR2201 và CVPB2107 đang được định giá hấp dẫn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/02/2022, toàn thị trường có 47 mã tăng, 36 mã giảm và 7 mã đứng giá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng mức bán ròng hơn 6.7 triệu đơn vị.

22/01/2022

CPDR2201: Quyết định chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CPDR2201