Tin tức & sự kiện

11/07/2023

NDF: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

NDF: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NDF trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/05/2023

NDF: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NDF trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/05/2023

NDF: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

14/02/2023

NDF: Thông báo về việc điều chỉnh tình trạng chứng khoán

14/02/2023

NDF: Quyết định đưa vào diện đình chỉ giao dịch

02/08/2022

NDF: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

Duy trì hạn chế giao dịch 10 mã trên sàn UPCoM

Ngày 20/05, HNX thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với 10 cổ phiếu đang giao dịch trên sàn UPCoM gồm: NDF, NSG, NTB, S12, S27, S96, SD1, SDB, SDX và STT.

23/05/2022

NDF: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

01/12/2021

NDF: Trương Hoàng Phong không còn là cổ đông lớn

01/12/2021

NDF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trương Hoàng Phong

01/12/2021

NDF: Trương Hoàng Phong không còn là cổ đông lớn

01/12/2021

NDF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trương Hoàng Phong

26/07/2021

NDF: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

26/07/2021

NDF: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/05/2021

NDF: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/08/2020

NDF: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

NDF: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

28/03/2020

Báo cáo giao dịch không chính xác, cổ đông lớn NDF bị xử phạt

Ngày 25/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Lân.

18/11/2019

NDF: Thông báo về việc hạn chế giao dịch