Tin tức & sự kiện

20/12/2023

Cổ phiếu NSG tiếp tục bị hạn chế giao dịch

28/07/2023

NSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

NSG: Thông báo về trạng thái chứng khoán

11/07/2023

NSG: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

NSG: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

NSG: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

01/02/2023

NSG: Bổ nhiệm Ông Trần Bá Tòng giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Ông Nguyễn Đức Tín từ 16/01/2023

31/08/2022

NSG: Miễn nhiệm nhân sự phòng Kỹ thuật - Đầu tư

25/08/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSG của CTCP Nhựa Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến lựa chọn từ ngày 29/09/2022 đến 15/10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ có thông báo trên Thư mời họp.
          - Nội dung họp: + Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
+ Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

24/08/2022

NSG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/08/2022

NSG: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/07/2022

NSG: Bà Đặng Mỹ Hằng được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

12/07/2022

NSG: Ông Phan Tôn Ngọc Tiến được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

06/07/2022

NSG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Dịp Văn Minh

04/07/2022

NSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

23/05/2022

Duy trì hạn chế giao dịch 10 mã trên sàn UPCoM

Ngày 20/05, HNX thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với 10 cổ phiếu đang giao dịch trên sàn UPCoM gồm: NDF, NSG, NTB, S12, S27, S96, SD1, SDB, SDX và STT.

23/05/2022

NSG: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSG của CTCP Nhựa Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến lựa chọn từ ngày 15/05/2022 đến 30/06/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ có thông báo sau.
          - Nội dung họp: + Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
+ Các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/04/2022

NSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

NSG: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền