Tin tức & sự kiện

08/12/2023

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

12/07/2023

Không họp cổ đông 2 năm liên tiếp, HNX duy trì hạn chế giao dịch với một loạt cổ phiếu trên UPCoM

12/07/2023

TNM: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu TNM trên hệ thống giao dịch UPCoM

12/07/2023

TNM: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu TNM

23/05/2023

TNM: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu TNM

23/05/2023

TNM: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu TNM trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/04/2023

TNM: Phạm Hoàng Thi không còn là cổ đông lớn

10/02/2023

TNM: Nguyễn Văn Cưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Giám đốc tài chính - đã bán 20,900 CP

31/01/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNM của CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 2/2023
          - Nội dung xin ý kiến: + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty từ số 20 đường D1 Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đến số 92 đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
+ Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu và Xây dựng công trình như sau: Địa chỉ trụ sở chính Công ty: Số 92 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh.
          - Địa điểm thực hiện: Số 92 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh.

30/01/2023

TNM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/01/2023

TNM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/01/2023

TNM: Nguyễn Văn Cưng - Phó Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin, Giám đốc tài chính - đăng ký bán 25,960 CP

27/12/2022

TNM: Trần Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 370,000 CP

27/12/2022

TNM: Trương Thị Cúc không còn là cổ đông lớn

15/12/2022

TNM: Trần Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 370,000 CP

02/08/2022

TNM: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

TNM: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

27/07/2021

TNM: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

14/08/2020

TNM: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM