ABBank giảm lãi suất huy động tại các kỳ hạn trong tháng 12/2023

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank - Mã: ABB) tháng 12/2023 ghi nhận điều chỉnh lãi suất huy động dao động từ 3,45 - 4,4%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Đối với khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Đối với các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần đang được ấn định mức lãi suất là 0,5%/năm và không kỳ hạn với mức 0,1%/năm.

Đối với tiền gửi có kỳ hạn, lãi suất tiết kiệm áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng là 3,45%/năm và kỳ hạn 2 tháng là 3,55%/năm. Tiếp đó, ba kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng cùng có chung mức lãi suất tiết kiệm là 3,65%/năm, không có sự thay đổi so với tháng trước.

Đối với các kỳ hạn 6 tháng hiện đang có mức lãi suất là 4,4%/năm. Đối với kỳ hạn 7 tháng đến 11 tháng, mức lãi suất hiện đang được ấn định cùng mức là 4,3%/năm.

>> Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 12/2023 mới nhất

Khi gửi tiền tại kỳ hạn phổ biến 12 tháng, khách hàng của ABBank sẽ được hưởng mức lãi suất tiết kiệm là 4,2%/năm. Đối với các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 13 tháng đến 36 tháng, ngân hàng ABBank đang huy động mức lãi suất là 4,1%/năm. Bên cạnh đó, 3,7%/năm là lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho hai kỳ hạn dài là 48 tháng và 60 tháng.

Đáng lưu ý, lãi suất cho tiền gửi 13 tháng nêu trên chỉ áp dụng đối với các trường hợp mở mới/tái tục các khoản tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng có mức tiền gửi nhỏ hơn 1,5 tỷ đồng.

lãi suất ngân hàng ABBank
Lãi suất ngân hàng ABBank dành cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy tháng 12/2023

Đối với khách hàng cá nhân gửi tại trực tuyến

Cùng thời điểm khảo sát, lãi suất tiết kiệm qua kênh Online – Esaving và ứng dụng AB Ditizen được ngân hàng ABBank duy trì sự ổn định tại hầu hết các kỳ hạn. Theo đó, biểu lãi suất được ghi nhận trong tháng 12 này 3,7 - 5,2%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Cụ thể, với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt có mức lãi suất là 3,7%/năm và 3,8%/năm. Mức lãi suất 4%/năm đang được ấn định cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng đến 5 tháng.

Trong khi đó, kỳ hạn 6 tháng và các kỳ hạn 9 tháng đến 11 tháng đang có mức lãi suất là 4,9%/năm. Khi gửi tiền tại kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất huy động là 5,2%/năm, cao nhất trong các kỳ hạn.

Bên cạnh đó, 4,7%/năm là mức lãi suất áp dụng đối với kỳ hạn 12 tháng. Các kỳ hạn 13 tháng đến 36 tháng có mức lãi suất 4,4%/năm, các kỳ hạn 48 tháng và 60 tháng có mức lãi suất 4%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 - 3 tuần, ngân hàng ABBank đang áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm trong tháng 12 này.

lãi suất ngân hàng ABBank
Lãi suất ngân hàng ABBank dành cho khách hàng cá nhân gửi trực tuyến tháng 12/2023

Cùng với đó, ABBank còn triển khai một số phương thức lĩnh lãi khác với mức lãi suất tương ứng như sau: Lĩnh lãi hàng quý: Lãi suất khoảng 3,66 - 4,87%/năm; Lĩnh lãi hàng tháng: Lãi suất khoảng 3,65 - 5,13%/năm; Lĩnh lãi trước: Lãi suất khoảng 3,33 - 5,05%/năm.

>> MBBank giảm lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn trong tháng 12/2023

Xem thêm tại nguoiquansat.vn