ACC: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

ACC: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC công bố Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm