APH: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu phát hành thêm CTCP Nhựa Hà Nội

APH: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu phát hành thêm CTCP Nhựa Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu phát hành thêm CTCP Nhựa Hà Nội như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm