BCM: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu lần 1 năm 2023

BCM: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu lần 1 năm 2023

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu lần 1 năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm