BCTC 1/2023 LM7 ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 3,51 tỷ đồng quý I.

  • Công ty cổ phần Lilama 7 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2023, trong đó doanh thu đạt 0,48 tỷ đồng, giảm 91,22% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, giá vốn giảm 90,79% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 của doanh nghiệp đạt âm 3,51 tỷ đồng, giảm 23,9% so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của Lilama 7 đóng cửa tại ngày 30-12-2022 là 2.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây